Menüü

Tegevuskava 2018

  • esindame komisjonides ja ümarlaudadel patsiendikeskseid seisukohti, millega arvestatakse tervishoiualaste õigusaktide ja muude dokumentide vastuvõtmisel;

  • arendame tulemuslikku koostööd riigiasutuste, tervishoiutöötajate, teiste vabaühenduste ja muude organisatsioonide ning avalikkusega patsientide heaolu edendavate sotsiaalsete algatuste ellu viimiseks;

  • arendame tervishoiualast sotsiaalset ettevõtlust – koostöös erinevate ettevõtetega pakume liikmetele konkreetseid soodustusi (N: tasuta juriidiline abi õiguste kaitsmisel jms);

  • laiendame liikmeskonda ja jagame teavet läbi kodulehe ning liikmetega kirjavahetuse kaudu;

  • korraldame koolitusi, seminare ja infopäevi patsientide õiguste tutvustamiseks ning ühiskonna tervishoiualase teadlikkuse tõstmiseks ning tervisekäitumise parandamiseks, jagame teavet ja trükiseid;

  • juhime uut saatesaja "Patsiendiminutid" KUKU raadios;  

  • arendame koostööd rahvusvahelisel tasandil;

  • töötame välja liidu tegevusmudeli ja -eesmärgid 2019-2021.