Menüü
  • C-hepatiidi haigete arvu on keeruline prognoosida

    Haigekassa eelarve üheks suuremaks ülekulu põhjustajaks oli esimesel poolaastal C-hepatiidi ravimite planeeritust suurem kasutus. Selle põhjuseks omakorda teadmatus, kui palju Eestis ravivajavaid C-hepatiidihaigeid tegelikult on.
  • Kokkuhoid, kus haigekassa riigieelarvest lisaraha juurde ei saa, tuleb patsientide tervise arvelt

    Haigekassa esimese poolaasta eelarve oli 33 miljoni euroga miinuses, mis oli 14,5 miljoni euro võrra eelarves ette nähtust enam. Aasta lõpuks on tervise- ja tööminister lubanud kulusid kokku hoida sedavõrd, et kahjum väheneb 2 miljoni võrra ehk 31 miljoni euroni. Rahandusminister soovitab aga kärpimisega minna veel kaugemale ja viia haigekassa tulud-kulud tasakaalu.
  • Paide arvamusfestivalil arutleti meditsiini tuleviku üle

    Kadri Tammepuu patsientide liidust osales Paide Arvamusfestivalil laupäeval 13. augustil „Terve elu alal“ vestlusringis „Kuidas kujundada regionaalpoliitikat tervishoiuvaldkonnas?“. Arutelu modereeris Andres Lehtmets arstide liidust, vestlusringis olid veel Haigekassa juht Tanel Ross ja Lõuna-Eesti Haigla juht Arvi Vask.