Menüü

Tervisekaardi programmi üldtingimused (edaspidi ka tingimused)

Tervisekaart on Eesti Patsientide Liidu liikmekaart.

Tervisekaardi taotlemisel esitatud isikuandmed on kaitstud ja neid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seaduse nõuetele ja käesolevate tingimuste kohaselt. Andmete vastutav töötleja on Eesti Patsientide Liit (reg.nr. 80154616, aadress: Tõnismägi 2, Tallinn, 10122; kontakt: info@patsiendid.ee).

1.    Tervisekaardi väljastamise tingimused

1.1. Tervisekaardi (edaspidi ka kaart) saamiseks saavad Eesti Patsientide Liidu (edaspidi ka liidu) liikmed taotlusi esitada e-posti aadressil: tervisekaart@patsiendid.ee või avaldada selleks soovi liidu liikmeavalduse täitmiselt.

  1.2. Kaart väljastatakse liidu liikmele, kes täidab Tervisekaardi taotlusel kohustuslikud väljad.

  1.3. Taotlus on õigus jätta rahuldamata, kui taotluse kohustuslikud väljad on täitmata või isikul on juba kehtiv Tervisekaart.

  1.4. Kaart saadetakse lihtpostiga liikme poolt näidatud aadressile.

  1.5. Kaardi väljastamine on tasuta ja see kehtib kaardil oleva aasta vastava kalendrikuu lõpuni.

  1.6. Tervisekaardi kehtivusperioodi lõppemisel väljastatakse järgmine kaart liikme uue taotluse alusel talle tasuta (vt p. 1.1. ja 1.2.)

  2. Tervisekaardi kasutamise tingimused 

  2.1. Kaart on personaalne.

  2.2. Liit on koostööpartneritega sõlminud lepingud, mis võimaldavad kaardi kasutajal saada määratletud kaupade/ teenuste ostusoodustusi või muid pakkumisi. Liit ei vastuta kaardi kasutaja ees võimaliku varalise või mittevaralise kahju tekkimise eest, kui partner mingil põhjusel keeldub soodustust võimaldamast.

  2.3. Kaardi kasutaja peab koostööpartneri juures soodustuse saamiseks esitama kehtiva kaardi enne ostu või teenuse eest tasumist.

  2.4. Info Tervisekaardiga saadavate soodustuste ja pakkumiste kohta on nähtav internetiaadressil www.patsiendid.ee

  3. Muud tingimused 

  3.1. Tervisekaardi kaotamisest või vargusest on kaardi kasutaja kohustatud koheselt teatama e-posti aadressil tervisekaart@patsiendid.ee.

  3.2. Kaotatud, varastatud või rikutud kaardi asendamiseks duplikaadiga tuleb esitada taotlus (vt. p. 1.1. ja 1.2.).

  3.3. Leitud kaardist teavitatakse kaardi kasutajat telefoni või e-posti teel. Juhul kui kaardi kasutaja pärast teate saamist ühe kuu jooksul kaardile järele ei tule, kaart hävitatakse.

  3.4. Liidul on õigus ühepoolselt muuta Tervisekaardi programmi tingimusi. Tervisekaardi programmi tingimuste kehtiv redaktsioon, samuti ka muu informatsioon seoses Tervisekaardiga on nähtav internetiaadresil www.patsiendid.ee

  3.5. Juhul, kui kaardi kasutaja soovib saada teavet pakkumiste ja kampaaniate kohta, avaldab ta taotluses vastavat soovi, andes sellega oma nõusoleku pakkumiste saamiseks. Kaardi kasutajal on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamist info ja pakkumiste saamiseks.

  3.6. Taotluse esitamisel kaardi saamiseks on kaardi taotleja/kasutaja kinnitanud oma nõusolekut tema isikuandmete töötlemiseks tingimustes toodud eesmärkidel. Kaardi kasutaja kontaktandmeid uuendatakse vastavalt kaardi kasutaja poolt esitatud uutele kontaktandmetele.

  3.7. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Eestis kehtivatele seadustele vaid Tervisekaardi programmi osutamiseks ja otseturunduse korraldamise eesmärgil. Tervisekaardi programmi raames ei koguta ega töödelda delikaatseid isikuandmeid.

  3.8. Tervisekaardi loobumise soovist tuleb teada anda e-posti aadressil tervisekaart@patsiendid.ee ning tagastada kaart aadressile Tõnismägi 2, Tallinn 10122, kaardi hävitamiseks ja sulgemiseks.