Menüü

Korduma kippuvad küsimused:          

 • Mis on Eesti Patsientide Liit?
  Liit seisab selle eest, et kogu tervishoiusüsteemiga ei läheks nagu Estonian Airi, praamiliikluse korraldamise või aktsiiside tõstmisega. Meie tervishoid on alarahastatud ja ravijärjekorrad liiga pikad. Ent riigil seisavad ees aina suuremad väljakutsed. Rahvastik vananeb, patsiente lisandub ning maksumaksjate arv hakkab vähenema.
  Meie sooviks on vältida olukorda, kus kogu elanikkonna tervist puudutavad otsused võetakse vastu üheks valimistsükliks valitud ministrite poolt kabinetivaikuses või tagatubades - ilma laiapõhjalise aruteluta nõnda, et hiljem keegi ei vastuta ja jääb vaid nentida, et halvasti läks. Sellist juhtimist nagu oleme viimastel aastatel näinud näiteks riigiettevõtete juures, ei kannata tervishoiusüsteem tervikuna lihtsalt välja. Haigekassa poolt tellitud Kantar-Emori uuringust "Eesti elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2018"  selgus, et 40% patsientidest ei ole tervishoiukorraldusega rahul. Meil on väga head arstid, kuid kitsaskohad tekivad tervishoiukorraldusest ehk poliitikast. Seetõttu on ravijärjekorrad pikad, patsiendi omaosalus OECD kontekstis kõrge, maalt lähevad arstid ära, suurte linnade erakorralise meditsiini osakonnad on ülekoormatud.
 • Kuidas liit patsientide huve esindab?
  Tervishoiupoliitika on mahukas ja keeruline teema, milles nö. keskmisel patsiendil on omal käel raske orienteeruda. Seetõttu on ta juba vähese teadlikkuse tõttu võrdlemisi kaitsetus positsioonis.
  Liit toimib nagu tõlk, kes ühelt poolt muudab tervishoiuküsimused liikmele arusaadavaks, teisalt aga aitab tõlkida liikmete huvid seadusandja jaoks konstruktiivseteks, töötavateks tervishoiupoliitilisteks ettepanekuteks.
 • Mis kaasneb liikmeks astumisega?
  Õigus ja võimalus meie tegevuses ja seeläbi ka tervishoiupoliitika kujundamises kaasa rääkida. Kui ise aktiivselt tegevuses kaasa lüüa ei soovi, saab liikmeks astumisega anda meie tegevusele mandaadi - mida rohkem on liidul liikmeid, kes mõtlevad ja tegutsevad ühiselt, seda suurem kaal on patsiendi häälel. Liidu liikmetele kohustuslikku liikmemaksu ei ole.
 • Astun liikmeks, mis edasi?
  Võtame Sinuga e-posti teel ühendust ja informeerime edasistest plaanidest.  Korraldame tervisepäevi ja infoüritusi, kus arutame tervishoiusüsteemi tänaseid ning tulevasi kitsaskohti ning seda, kuidas liit saab ja kavatseb osaleda paremate lahendusteni jõudmises. Uuendame ka liidu kodulehte olulisemate uudistega.