Menüü

Meeskond

Kadri Tammepuu - juhatuse liige

Kadri on Tartu Ülikooli lõpetanud proviisor, kes on töökogemusi omandanud nii TÜ Farmaatsia Instituudist kui ravimite hulgimüüjate ProMed ja Magnum Medical juurest. Viimased 12 aastat juhtis ta enam kui 400 töötajaga Eesti suurimat ja innovaatilisemat apteegiketti Terve Pere Apteek OÜ-d, mille apteeke tuntakse Apotheka kaubamärgi all. Olulisim vabatahtliku töö kogemus pärineb Kadril Euroopa vanima samas asukohas tegutseva Raeapteegi püsimajäämiseks ellu kutsutud Revali Raeapteegi Muuseumi Ühingu tegemiste eest vedamisel viimase 10 aasta jooksul. Kadri on korduvalt kogenud, et muutuste ellu viimise võtmeks on ühiselt hingav ja tegutsev meeskond.         

Kaido Kolk - juhatuse liige

Kaido on hariduselt jurist, lõpetanud Tartu Ülikooli. Töötanud meditsiiniõiguse lektorina TÜ arstiteaduskonna täienduskeskuses. Ta koostas meditsiiniõiguse kommentaarid ja oli toimetajaks ning retsensendiks brošüüri "Patsientide õigused Eesti ja rahvusvahelises õiguses" väljaandmisel. Kaido on Eesti Patsientide Liidu (endise nimega Eesti Patsientide Nõukoda) üks asutajatest ja juhtinud vabaühendust selle loomisest kuni tänaseni. "Olen alati püüdnud elus seista üldinimlike väärtuste eest, ka selle eest, et tervishoid ei muutuks luksuskaubaks, vaid on võrdsetel tingimustel kättesaadav kõigile - vastav põhimõte on sätestatud ka Eesti õiguses, " on Kaido öelnud.


Meie vabatahtlikud:

Heidi-Ingrid Maaroos, Tarvo Vaasa, Viktor Trasberg, Toomas Sulling, Indrek Teder, Henry Peetsmann, Aleksei Melehhin, Siim Uibokand, Aleksei Zozulja, Kristi Kirsberg, Dagmar Ainsoo, Silja Pihelgas, Peep Ainsoo, Kadi-Triin Tammepuu, Riho Antsmäe, Reelika Jaanverk, Elis Jaanverk, Ester Kroon, Tõnu-Priit Tammepuu

Suur aitäh kõigile ülal loetletud vabatahtlikele meeskonna liikmetele, kes on panustanud meisse oma aega, teadmisi ja oskusi, olles liidule headeks nõuandjateks, projektide elluviijateks ja abilisteks.

Eesti Patsientide Liidul on 1. detsembri 2017 seisuga üle 2000 liikme.