Menüü

Komisjonid, töögrupid

Eesti Patsientide Liidu liikmed võtavad osa järgmiste komisjonide tööst:

  • Haigekassa juures tegutsev Ravimikomisjon, mis on haigekassa juhatusele nõuandev organ. Komisjon menetleb ravimitootjate taotlusi nende poolt esindatavate ravimite Eesti Haigekassa ravimite loetelusse, mis on omakorda aluseks ravimitele soodusmäärade kehtestamisel. Samuti menetleb komisjon taotlusi ravimite arvamiseks tervishoiuteenuste loetelusse.         

  • Sotsiaalministri poolt moodustatud Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon, mis annab sõltumatu hinnangu patsiendile osutatud tervishoiuteenuse sisulisele kvaliteedile.

  • Osaleme või oleme osalenud e-tervise arenduse koosolekutel, Hea Tahte Leppe ümarlaual, Riigikogu sotsiaalkomisjonis, sotsiaalministeeriumi töögruppides (arstide mittesüülise vastutuskindlustuse süsteemi väljatöötamise töögrupis), uuringufirma Praxis töögrupis.