Menüü

Komisjonid, töögrupid

Eesti Patsientide Liit võtab osa järgmiste komisjonide tööst:

  • Sotsiaalministri käskkirjaga moodustatud 8-liikmeline Ravimikomisjon, millel on ministrile nõuandev õigus ja mille koosolekud toimuvad iga 2 kuu järel. Komisjon menetleb ravimitootjate taotlusi nende poolt esindatavate ravimite Eesti Haigekassa ravimite loetelusse kandmiseks, mis on omakorda aluseks ravimitele soodusmäärade kehtestamisel. Patsiendile on rahaliselt kättesaadavamad soodusravimid.           

  • Sotsiaalministri poolt moodustatud Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon, mis annab sõltumatu hinnangu patsiendile osutatud tervishoiuteenuse sisulisele kvaliteedile.

  • Osaleme ka e-tervise arenduskoosolekutel, Hea Tahte Leppe ümarlaual, Riigikogu Sotsiaalkomisjonis, sotsiaalministeeriumi töögruppides (näiteks arstide mittesüülise vastutuskindlustuse süsteemi väljatöötamise töögrupis), Praxise töögrupis jm.