Menüü

Ravimite hüvitamine

Soodusravimeid hüvitab haigekassa 50, 75, 90 või 100%-lise soodusmäära alusel. Soodusmäär sõltub patsiendi vanusest ja haigusest.

Iga retsepti kohta kujuneb patsiendi poolt tasutav summa 3-st komponendist:

1. omaosaluse alusmäär on retsepti eest kindel summa (100%, 90% ja 75% soodustuse korral on see 1,27 eurot ja 50% soodustuse korral 3,19 eurot ühe retsepti kohta);

2. ravimi soodusmäärast teine pool (näiteks 75% soodusmääraga ravimi puhul maksab patsient ise 25%). Siinjuures on kasulik teada, et haigekassa hüvitab omalt poolt ravimi soodusmäära ainult kuni piirhinnani.
      • Piirhind kehtestatakse ministri määrusega igale ravimipakendile kindlaks määratud reeglite alusel. Ravimi piirhind võib teoreetiliselt muutuda iga kvartali alguses.

      • Müügihind apteegis kujuneb tootja poolt kehtestatud ravimi maaletoomise hinna kaudu. Müügihinnad võivad muutuda piltlikult öeldes iga päev.

3. ravimi hinnaosa, mis ületab piirhinda. Seega, kui patsient ostab ravimi, mille müügihind on piirhinnast kõrgem, siis lisandub tasutavale summale ka müügihinna ja piirhinna vahe. Selle täiendava vahe maksmist on võimalik vältida, kui arst on välja kirjutanud toimeainepõhise retsepti ja apteekrilt küsida odavamat analoogi.

Täies mahus maksab patsient ise käsimüügiravimite ja soodustust mitteandvate retseptiravimite eest.

Ravimite valiku ja hindadega apteegiti saad tutvuda www.raviminfo.ee lehel.

Oma retseptide infot saad vaadata elektrooniliselt e-tervise patsiendiportaalis www.digilugu.ee või portaalist www.eesti.ee

TÄIENDAV RAVIMIHÜVITIS

Hüvitist makstakse ainult soodusravimite ostmise eest, kus ravikindlustatu on tasunud  kalendriaastas üle 300 euro:

  • vahemikus 300-500 eurot makstakse hüvitist 300 eurot ületavast osast 50%;
  • kui summa ületab 500 eurot, hüvitatakse 500 eurot ületavast osast 90%. 

Taotlemiseks tuleb esitada avaldus:

Hüvitist makstakse välja jaanuaris, aprillis, juulis ja oktoobris vastavalt laekunud avaldusele.

Täpsemat teavet saad  www.haigekassa.ee 

Kunstliku viljastamisega seotud ravimihüvitise kohta leiad infot www.haigekassa.ee/et/