Menüü

Ravimite hüvitamine

Soodusravimeid hüvitab haigekassa 50, 75, 90 või 100%-lise soodusmäära alusel. Soodusmäär sõltub patsiendi vanusest ja haigusest.

Iga retsepti kohta kujuneb patsiendi poolt tasutav summa 3-st komponendist:

1. omaosaluse alusmäär ehk retseptitasu on kindel summa - 2,5 eurot ühe retsepti kohta olenemata ravimi soodusprotsendist ja mille maksab kinni alati patsient;

2. ravimi piirhinnast või hinnakokkuleppe hinnast lahutatakse esmalt retseptitasu. Saadud summast leitakse retsepti soodusmäära kaudu haigekassa poolt hüvitatav osa. Patsiendile jääb tasumiseks soodusmäärast teine pool (näiteks 75% soodusmääraga ravimi puhul maksab patsient ise 25%). Oluline on teada, et haigekassa hüvitab omalt poolt ravimi soodusmäära ainult kuni piirhinna või hinnakokkuleppeni.

  • Mis on piirhind? Piirhind kehtestatakse ministri määrusega igale ravimipakendile kindlaks määratud reeglite alusel. Ravimi piirhind võib teoreetiliselt muutuda iga kvartali alguses.
  • Mis on hinnakokkulepe? Hinnakokkuleppe sõlmivad riik ja ravimitootja nende ravimite puhul, millel ei ole analooge. 
  • Mis on müügihind? Müügihind apteegis kujuneb tootja poolt kehtestatud ravimi maaletoomise hinna kaudu. Müügihinnad võivad muutuda piltlikult öeldes iga päev.

3. Patsient tasub alati selle ravimi hinnaosa, mis ületab piirhinda või hinnakokkuleppehinda. Seega, kui patsient ostab ravimi, mille müügihind on piirhinnast kõrgem, siis lisandub tasutavale summale ka müügihinna ja piirhinna vahe. Selle täiendava vahe maksmist on võimalik vältida, kui arst on välja kirjutanud toimeainepõhise retsepti ja apteekrilt küsida odavamat analoogi. Kui odavam analoog on apteegist või ka Eestist otsa saanud, siis jääb risk patsiendile, kes maksab olenemata põhjusest alati müügihinna ja piirhinna vahe kinni.

Täies mahus maksab patsient ise käsimüügiravimite ja soodustust mitteandvate retseptiravimite eest.

Ravimite valiku ja hindadega apteegiti saad tutvuda www.raviminfo.ee lehel.

Oma retseptide infot saad vaadata elektrooniliselt e-tervise patsiendiportaalis www.digilugu.ee või portaalist www.eesti.ee

TÄIENDAV RAVIMIHÜVITIS

Täiendavat hüvitist makstakse ainult soodusravimite ostmise eest, kui ravikindlustatu on tasunud samas kalendriaastas juba üle 100 euro vältimatuid kulusid, mille hulka arvestatakse retseptitasud ja ravimi soodusmäärast üle jääv summa kuni piirhinnani:

  • vahemikus 100-300 eurot makstakse hüvitist 100 eurot ületavast osast 50%;
  • kui summa ületab 300 eurot, hüvitatakse 300 eurot ületavast osast 90%.  

Alates 01.01.2018. arvestatakse täiendavat ravimihüvitist ostu ajal apteegis automaatselt. Kindlustatud inimene saab täiendava hüvitise koos tavapärase ravimisoodustusega kätte kohe ravimi väljaostmisel apteegis ja haigekassale enam avaldust esitada ei ole vaja. 

Riigiportaalis eesti.ee on võimalik vaadata kalendriaastas soodusravimite ostudest tekkinud summat (nn alussummat), mis on täiendava ravimihüvitise maksmise aluseks. Kui alussumma ületab 100 eurot, siis on müüdud retseptidel juba näha ka lisasoodustus, mis apteegis saadi. Soodustuse kohta on võimalik infot küsida ka apteegist või vaadata apteegi ostutšekilt.

Uuel kalendriaastal algab täiendava ravimihüvitise arvestus otsast peale.

Täpsemat teavet saad  www.haigekassa.ee 

Kunstliku viljastamisega seotud ravimihüvitise kohta leiad infot www.haigekassa.ee