Menüü

  Ühingu eesmärgid:

  • aidata seista patsientide sotsiaalsete ning majanduslike õiguste eest;

  • kaitsta oma liikmete huvisid;

  • olla üheks inimkeskse tervishoiupoliitika edendamise üleriigiliseks koostöö- ja koordinatsiooni organiks;

  • esindada Eesti patsientide huve ja õigusi Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil.

Tänane tervishoiupoliitika on üles ehitatud Haigekassa poolt rahastatavate teenuste põhiseks, kuid see tuleks ümber kujundada inimkeskseks. Süsteemseid muudatusi tingib ka tervishoiusüsteemi rahaline jätkusuutmatus – nõudlus teenuste järele kasvab, kuid nende pakkumine ja rahastamine ei vasta perspektiivis nõudluse kasvule. 

Olukorra muutmiseks soovime järgnevatel aastatel kasvada ja algatada laiapõhjalise, erakondade- ja valimistsüklite ülese tervishoiupoliitilise debati, mille tulemusel saaksid patsiendid kindlustunde, et tervishoiusüsteem toimib ka viie, kümne ja kolmekümne aasta pärast.