Menüü

  Ühingu eesmärgid:

  • aidata seista patsientide sotsiaalsete ning majanduslike õiguste eest;

  • kaitsta oma liikmete ja Eesti patsientide huvisid;

  • olla üheks inimkeskse tervishoiupoliitika edendamise üleriigiliseks koostööpartneriks.

Tänane tervishoiupoliitika on üles ehitatud Haigekassa poolt rahastatavate teenuste põhiseks, kuid see tuleks ümber kujundada inimkeskseks. Süsteemseid muudatusi tingib ka tervishoiusüsteemi rahaline jätkusuutmatus – nõudlus teenuste järele kasvab, kuid nende pakkumine ja rahastamine ei vasta perspektiivis nõudluse kasvule. 

Olukorra muutmiseks aitame kaasa laiapõhjalise, erakondade- ja valimistsüklite ülese tervishoiupoliitilisele debatile, mille tulemusel saaksid patsiendid kindlustunde, et tervishoiusüsteem toimib ka viie, kümne ja kolmekümne aasta pärast.