Menüü

Juhtimispraagist ilustamata

Juhtimispraak põhjustab vajakajäämisi töökorralduses, tööülesannete täitmises ja toob tihti kaasa ka tööstress, kirjutab Meie Eesti toimetaja Kadri Tammepuu.
Hiljuti Tartu Ülikoolis valminud uuringust selgus, et 69 protsenti haiglate õdedest täitsid ka tööülesandeid, mis ei kuulunud nende kohustuste hulka, ja 88 protsendil juhtudest jäi osa õendustegevusi viimase valve jooksul tegemata. Loe Postimehest, mida toob kaasa halb juhtimine ja kuidas see ohustab patsiente.