Menüü

Varstus hakkab taas kord nädalas vastu võtma perearst

Foto: Peep Ainsoo             
Aasta alguses kirjutasime, kuidas Varstu valla elanikud Võrumaal kogusid massiliselt allkirju terviseameti otsuse vastu kaotada kohapeal tegutsev perearstipraksis. Hea meel on tõdeda, et kodanikualgatus on vilja kandnud.
Elanike rahulolematus arsti vastuvõttude lõpetamisega koha peal pani kõiki osapooli ühise eesmärgi nimel tegutsema ja koostöö tulemusel avatakse aprillist Võrumaal Varstus taas perearsti vastuvõtt. Praksise võttis enda nimistule juurde Sõmerpalu perearst Anne Ojakäär, kelle vastuvõtt hakkab Varstus toimuma kord nädalas, pereõe vastuvõtt aga igal tööpäeval.