Menüü

Küsi juristilt tasuta

Eestis on kvaliteetne õigusabi muutumas luksuskaubaks. Võrreldes elatustasemega on õigusteenuste hind meil ebaproportsionaalselt kõrge, mistõttu ei saa inimesed enda õiguste eest täiel määral seista.

Patsientide liidu pikaajaline partner Indrek Tederi advokaadibüroo lõpetas augustis oma tegevuse. Hetkel otsime uut koostööpartnerit, et jätkata oma liikmetele tasuta juriidilise nõustamise võimaldamist, mille käigus saab nõu tervishoiusüsteemi ja patsiendi õigusi puudutavates küsimustes. Liidu liikmeks saab astuda igaüks ja liikmemaksu liikmele ei ole.

Kuidas teenuse osutamine toimub?

Liidu liige saadab probleemi kirjelduse või kaebuse e-posti aadressile: info@patsiendid.ee , e-kirjas kirjeldab ta võimalikult täpselt juhtunut ja lisab oma kontaktandmed.

Kaebuse laekumisel otsustab liidu esindaja, kas osatakse patsiendile ise nõu anda (lihtsamate juhtumite korral) või saadetakse see edasi advokaadibüroole, kes osutab kliendile (patsiendile) tasuta õigusabiteenust kuni ühe tunni ulatuses.

Vajadusel täpsustab advokaadibüroo esindaja kliendilt detaile (saadab vastamiseks täiendava küsimustiku), tutvustab patsiendile võimalusi edasiseks tegutsemiseks ning nõustab teda otsuse tegemisel. Teenuse osutamisel kombineeritakse nii kirjalikku kui suulist suhtlust (telefoni teel, büroos).

Kui kliendi eesmärgiks on välja selgitada, kes vastutab ning mis põhjusel sündmus toimus, siis selleks on järgmised võimalused:

  • esitada tervishoiuteenuse osutajale kirjalik kaebus kvaliteedijuhtimise süsteemi raames;

  • Terviseamet hindab kirjaliku kaebuse puhul teenuse osutamise formaalset kvaliteeti ehk teenuse osutamise nõuetekohasust;

  • Sotsiaalministeeriumi juures asuv Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon annab kirjaliku avalduse alusel sõltumatu hinnangu patsiendile osutatud tervishoiuteenuse sisulisele kvaliteedile;

  • kui klient soovib kahju hüvitamist, siis on võimalus pöörduda kohtusse.

Nõustamise tulemusel saab klient otsuse ellu viimiseks infot/kirjalikke suuniseid edasi tegutsemiseks, näiteks kuidas esitada kirjalikku avaldust või kui ta soovib pöörduda kohtusse, siis kas talle sobib koostöö büroo esindajaga ning kui palju tema esindamine maksab.

Juhul, kui klient oma majandusliku seisundi tõttu ei suuda vajaliku õigusabi eest tasuda, siis kuidas täita riigi õigusabi saamiseks vajalik taotlus ning mida veel peab riigi õigusabi kohta teadma.