Menüü

Küsi juristilt tasuta

Eestis on kvaliteetne õigusabi kui luksuskaup. Võrreldes elatustasemega on õigusteenuste hind meil ebaproportsionaalselt kõrge, mistõttu ei saa inimesed enda õiguste eest täiel määral seista.

Tihti pole inimesel kliinikuga vaidluseks piisavalt teadmisi, aega või on tervis selleks liiga halb. Ka ei taheta meedikuga suhteid rikkuda, sest tema juures tuleb ju edasi käia. Praktika kinnitab, et tervisekahju saades jäetakse kaebus meil Eestis enamasti esitamata. Selgeks rääkimata ja lahenduseta jäänud probleemid aga tekitavad kibestumist.

Patsientide liidul on pikaajaline kogemus anda nõu inimestele, kes on meditsiinisüsteemis kimpu jäänud. 

Keerulisematel juhtudel aitab meid patsiendiõiguste vallas kogenud partner LEVIN advokaadibüroo, kes pakub liidu liikmetele tasuta juriidilist nõustamist. Liidu liikmeks saab astuda igaüks ja liikmemaksu liikmele ei ole.

Kuidas teenuse osutamine toimub?

Liidu liige saadab probleemi kirjelduse või kaebuse e-posti aadressile: info@patsiendid.ee , e-kirjas kirjeldab ta võimalikult täpselt juhtunut ja lisab oma kontaktandmed.

Kaebuse laekumisel otsustab liidu esindaja, kas osatakse patsiendile ise nõu anda (lihtsamate juhtumite korral) või saadetakse probleem edasi advokaadibüroole, kes osutab kliendile (patsiendile) tasuta õigusabiteenust ühe tunni ulatuses. Lisaks saab osta juurde tasulist teenust.

Vajadusel täpsustab advokaadibüroo esindaja kliendilt detaile (saadab vastamiseks täiendava küsimustiku), tutvustab patsiendile võimalusi edasiseks tegutsemiseks ning nõustab teda otsuse tegemisel. Teenuse osutamisel kombineeritakse nii kirjalikku kui suulist suhtlust (telefoni teel, büroos).

Millised võimalused tervisekahju uurimiseks on?

Patsiendil on võimalik tervishoiuteenuse kohta hinnangut saada kohtust, kohtuväliselt komisjonilt või tervishoiuteenuse osutajalt endalt. Samas Kui kliendi eesmärgiks on välja selgitada, kes tervisekahju eest vastutab ning mis põhjusel sündmus toimus, siis selleks on võimalik esitada kirjalik kaebus:

  • tervishoiuteenuse osutajale (kliinikule ehk raviasutusele) juhtunu sisuliseks uurimiseks ning hüvitise saamiseks;

  • Terviseamet hindab kirjaliku kaebuse puhul teenuse osutamise formaalset kvaliteeti ehk teenuse osutamise nõuetekohasust;

  • Sotsiaalministeeriumi juures asuv Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon annab kirjaliku avalduse alusel sõltumatu hinnangu patsiendile osutatud tervishoiuteenuse sisulisele kvaliteedile;

  • kui klient soovib kahju hüvitamist, siis on võimalus pöörduda kohtusse.

Nõustamise tulemusel saab klient otsuse ellu viimiseks infot/kirjalikke suuniseid edasi tegutsemiseks, näiteks kuidas esitada kirjalikku avaldust või kui ta soovib pöörduda kohtusse, siis kas talle sobib koostöö büroo esindajaga ning kui palju tema esindamine maksab.

Juhul, kui klient oma majandusliku seisundi tõttu ei suuda vajaliku õigusabi eest tasuda, siis kuidas täita riigi õigusabi saamiseks vajalik taotlus ning mida veel peab riigi õigusabi kohta teadma.