Menüü

Hetkel saab küsida nõu vabatahtlikelt

Vabatahtlikel juriidilist haridust pole, kuid on kogemus, kelle poole millistel juhtudel pöörduda saab.

Eestis on kvaliteetne õigusabi kui luksuskaup. Võrreldes elatustasemega on õigusteenuste hind ebaproportsionaalselt kõrge, mistõttu ei saa inimesed enda õiguste eest täiel määral seista.

Tihti pole inimesel kliinikuga vaidluseks piisavalt teadmisi, aega või on tervis selleks liiga halb. Ka ei taheta meedikuga suhteid rikkuda, sest tema juures tuleb ju edasi käia. Praktika kinnitab, et tervisekahju saades jäetakse kaebus meil Eestis enamasti esitamata. Selgeks rääkimata ja lahenduseta jäänud probleemid aga tekitavad kibestumist.