Menüü

Privaatsuspoliitika

Liikmeavalduse esitamisega on liige kinnitanud oma nõusolekut esitatud isikuandmete töötlemiseks Eesti Patsientide Liidu poolt (reg.nr. 80154616, aadress: Tõnismägi 2, Tallinn, 10122; kontakt: info@patsiendid.ee ja tel: 662 3022). Töötleme liikme isikuandmeid liikmebaasi pidamisel, andmete töötlemisel lähtume isikuandmete kaitse seadusest.

Rakendame asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise või juhusliku kaotuse, muutmise, lubamatu avalikustamise või ligipääsu eest ja kõigi muude ebaseaduslike töötlemisvormide eest.
  
Liikmel on õigus pääseda ligi isikuandmetele, mida me tema kohta töötleme. Lisaks on tal õigus selliste andmete parandamisele, kustutamisele või blokeerimisele ning õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisega seotud tegevustele. Vastavalt põhikirjale on liikmel õigus astuda kirjaliku avalduse alusel liidust välja.

Avaldused ja päringud meie poolt liikme isikuandmete töötlemise kohta tuleb saata e-posti aadressile info@patsiendid.ee.