Menüü

Õigusloomes osalemine

Lisaks regulaarsetes komisjonides osalemisele esitame liidu ettepanekuid erinevates tervishoiualastes küsimustes või osaleme ühiste seisukohtade esitamises teiste organisatsioonidega:

  • 23.02.2016. saatsime rahandusministrile, justiitministrile ja sotsiaalministrile märgukirja, kus palusime enne maksukorralduse seaduse ja elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu menetlusega järgmistesse etappidesse liikumist kindlasti arvestada patsiendi terviseandmete kaitse vajadusega ning sõnastada eelnõu viisil, mis välistab maksuhalduri juurdepääsu isiku terviseandmetele, meedikajastust saad lugeda siit.
  • 08.02.2016. Mitmed meedikute erialaseltsid ja patsientide liit tegid ühispöördumise riigi poole, et avaldada arstide jt tervishoiutöötajate registris terviseametis avalikkusele märksa rohkem andmeid kui seni on. Eesti Arstide Liidu initsiatiiviga ühinesid tervishoiutöötajate kutseliidu, õdede, ämmaemandate ja hambaarstide kutseliitude juhid, samuti patsientide liidu juht Kaido Kolk. Lähemalt saab dokumendida, mis saadeti terviseametisse 8. veebruaril, tutvuda siit.
  • 27.01.2016. osalesime sotsiaalministeeriumi poolt korraldatud ravimipoliitika ümarlaual, kus Maailma Terviseorganisatsiooni esindajad tutvustasid raportit "Ravimite kättesaadavusest Eestis" ja valdkondlikud organisatsioonid esitasid oma ettepanekud peatselt sotiaalministeeriumis uuendatava ravimipoliitika dokumendi loomiseks. Meie ettepanekud leiad siit .
  • 23.11.2015. Ühisarvamuse esitamine sotsiaalministrile Eesti Arstide Liidu, Tartu Ülikooli arstiteaduskonna, arstlike erialaseltside, Eesti Hambaarstide Liidu ja Eesti Patsientide Nõukoja poolt välisarstide registreerimist muutvate õigusaktide eelnõude kohta.
  • Eelnõu oli puudulikult koostatud ja sellisel kujul vastuvõtmine seaks ohtu ühtlaselt kvaliteetse arstiabi osutamise ning patsiendi ohutuse Eestis.